تعرفه ها

طرح طلایی
 • کارمزد: صفر
 • سقف تراکنش: ندارد
 • تراکنش: تا 20 میلیون تومان
 • مناسب برای کسب و کارها و استارت آپ های نوپا

طرح طلایی رو میخوام
طرح نقره ای
 • کارمزد: ۰/۰۰۲ (دو هزارم درصد)
 • سقف تراکنش: 2000 تومان
 • تراکنش: از 20 تا 200 میلیون تومان
 • مناسب برای کسب و کارها و استارت آپ های در حال رشد

طرح نقره ای رو میخوام
طرح برنزی
 • کارمزد: ۰/۰۰۴ (چهار هزارم درصد)
 • سقف تراکنش: 4000 تومان
 • تراکنش: از 200 میلیون تومان
 • مناسب برای کسب و کارها و استارت آپ های تجاری سازی شده

طرح برنزی رو میخوام

تسویه حساب با مشتری

تسویه حساب در یارپی می تواند به صورت روزانه، هفتگی ، ماهانه و دستی می باشد. تسویه در روزهای تعطیل امکان پذیر نیست.

 • 1 تسویه دستی : هر شخص باید به صورت دستی لیست تراکنش را تسویه بزند و ارسال کند.
 • 2 تسویه روزانه : به صورت خودکار و روزانه لیست مبلغ تراکنش ها تسویه خواهد شد.
 • 3 تسویه هفتگی : به صورت خودکار و هفتگی لیست مبلغ تراکنش ها تسویه خواهد شد.
 • 4 تسویه ماهانه : به صورت خودکار و ماهانه لیست مبلغ تراکنش ها تسویه خواهد شد.