تعرفه ها

پلن اول

  • 1 % مبلغ هر تراکنش
  • تسویه‌حساب روزانه بجز روزهای تعطیل
ثبت نام

پلن دوم

  • 0.5 % کارمزد از مبلغ هر تراکنش
  • تسویه‌حساب تا دو هفته
ثبت نام