نمونه کد و پلاگین

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان PHP بر اساس استاندارد REST

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان PHP بر اساس استاندارد REST

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST

افزونه درگاه پرداخت یارپی برای فروشگاه ساز ووکامرس

افزونه درگاه پرداخت یارپی برای فروشگاه ساز ووکامرس

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان ASP.NET و معماری MVC

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان ASP.NET و معماری MVC

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان ASP.NET و معماری webform

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان ASP.NET و معماری webform