مستندات

راهنمای تصدیق پرداخت

فانکشن گرفتن پاسخ پس از پرداخت(verify) پس از پرداخت و خرید توسط مشتری شما میتوانید مقدار identify (string Query) رو از آدرس callbackAddress که هنگام وصل شدن به درگاه ارسال کردید دریافت کنید و با صدا زدن آدرس verify نتیجه تراکنش رو دریافت کنید.
فیلد های خروجی این فانکشن عبارتند از:
status که کد نتیجه تراکنش را دارد. 200 موفق - 404 ناموفق
rrn که کد مرجع تراکنش نزد بانک میباشد که هنگام تراکنش موفق مقدار دارد.
code که کد یکتای تراکنش نزد یارپی میباشد که هنگام تراکنش موفق و هم هنگام تراکنش ناموفق مقدار دارد.
              const identify = req.query.identify;

  var options = {
    method: 'POST',
    url: 'https://www.yarpay.net/api/getResult',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: {
      'identify': identify,
      'callbackAddress': 'callbackAddress for website',
    },
    json: true,
  };

  request(options, function (error, response, body) {

    if (error) throw new Error(error);

    if (!error && body.status == 200) {
      console.log('transaction success');
    } else {
      console.log('transaction failed');
    }

  });
              

ثبت دیدگاه جدید

1 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
  • ادمین سایت
    • ادمین سایت
    • 3 سال پیش
   • 222