مستندات

نمایش لیست تراکنش ها

در این وب سرویس تراکنش های هر فروشگاه براساس فیلد های زمان و وضعیت موفق، ناموفق، تسویه شده و تسویه نشده را بگیرید.
              curl --location --request GET 'https://www.yarpay.net/api/v1/shops/transactions?merchantCode=IVOC37kFQtChWh&sort=2&startDate=2021-05-11&endDate=2021-05-16&paginate=10' \
--header 'Authorization: Bearer iOjE2MjE3NTU0NzAsImV4cCI6MTYyNDM0NzQ3MCwibmDTNWrpkZfs' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw ''
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *