طریقه وصل شدن به درگاه یارپی

برای وصل شدن شدن به درگاه یارپی می توانید براساس استاندارد Rest به درگاه وصل شوید. نمونه کد ها برای زبان های برنامه نویسی در بخش پلاگین ها موجود است و میتوانید دانلود کنید. برای وصل شدن به درگاه یارپی و پرداخت دو فانکشن خواهیم داشت:

فانکشن وصل شده به درگاه

برای وصل شدن به درگاه سه فیلد به آدرس ارسال میشود.

  • merchantCode یا همان کد فروشگاه که در زمان تایید فروشگاه در پنل دریافت کردید که این فقط مختص فروشگاه شما میباشد.
  • callbackAddress یا همان آدرس بازگشت به سایت فروشگاه پس از خرید توسط مشتری میباشد.
  • amount همان مبلغی هست که خریدار در درگاه پرداخت میکند.

با صدا زدن آدرس و گرفتن کد status برابر ۲۰۰ و همچنین مقدار identify که در آدرس قرار میگیرد. آنوقت شما میتوانید به آدرس showPayment ریدایرکت شوید و به صفحه درگاه وصل شوید.

فانکشن گرفتن پاسخ پس از پرداخت(verify)

پس از پرداخت و خرید توسط مشتری شما میتوانید مقدار identify (string Query) رو از آدرس callbackAddress که هنگام وصل شدن به درگاه ارسال کردید دریافت کنید و با صدا زدن آدرس نتیجه تراکنش رو دریافت کنید.

لیست آدرس ها در وب سرویس وصل شدن به درگاه
  • آدرس getIdentify (آدرس جهت گرفتن فیلد identify ، که در آدرس showPayment قرار میگیرد.) https://www.yarpay.net/api/getIdentify
  • آدرس showPayment (آدرس ریدایرکت به صفحه پرداخت) https://www.yarpay.net/showPayment/identify
  • آدرس getResult (گرفتن پاسخ از درگاه و نتیجه تراکنش) https://www.yarpay.net/api/getResult