الزام کسب و کارها به دریافت كد رهگيري ثبت نام مالياتي جهت دریافت درگاه اینترنتی

الزام کسب و کارها به دریافت كد رهگيري ثبت نام مالياتي جهت دریافت درگاه اینترنتی
براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور و ابلاغ بانك مركزي ج.ا.ا. كليه پذيرندگان پشتيباني شده شبكه پرداخت كشور بايد نسبت به اخذ كد رهگيري ثبت نام مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
 
آیا کسب و کارهای کوچک و خانگی، نسبت به اخذ کد رهگیری ثبتنام مالیاتی اقدام خواهندکرد؟

0 کامنت