جدیدترین نوشته های بلاگ

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت
شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که به منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. طبق طرح جدید شاپرک، تا اوایل سال ۱۳۹۳ خورشیدی مسیر پرداخت...
بیشتر
پرداخت یاری چیست ؟
شخصیت حقوقی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب سند «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور»، و در چارچوب قرارداد منعقده با شرکتهای ارائه دهنده خدمات...
بیشتر